Op grond van de Woningwet 2015 is de SHBW gesprekspartner van Gemeente en corporaties over de jaarlijks te sluiten Prestatieovereenkomst. Daarin wordt – kort gezegd - vastgelegd wat er het volgende jaar wordt gedaan aan volkshuisvesting. De basis van de volkshuisvesting is de gemeentelijke Woonvisie, en op dit moment is er een nieuwe Woonvisie in de maak. Ook hierbij is de SHBW betrokken. 

De inbreng van de SHBW – in nauwe samenwerking met de collega’s van St. Joseph Almelo, de HAR – gaat verder dan aandacht voor beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. De corona-maatregelen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe verschrikkelijk eenzaamheid is, en die is er in ruime mate, ook in Almelo, ook zónder corona. Veel ouderen zitten thuis te vereenzamen, wachtend op de komst van een zorgverleenster die een afgepast aantal minuten aandacht en zorg kan geven. ‘Levensloopbestendig wonen’ klinkt mooi, maar moet geen ander woord worden voor gevangenis.

SHBW en HAR hebben daarom de suggestie gedaan om ‘oud en jong onder één dak’ te brengen, om zo het mes aan drie (!) kanten te laten snijden. Ons voorstel: bouw complexen van appartementen voor ouderen, maar biedt die ook te huur aan aan jonge mensen, die nu vaak tot in hun 30ste bij hun ouders moeten wonen omdat er voor hen geen woningen zijn. Biedt die woningen daarbij aan tegen een lagere huur – met de afspraak dat de jonge bevolking wat vrije tijd beschikbaar maakt voor omgang met de ouderen. Omgang – niet: professionele hulp. Die moet in handen blijven van de zorginstellingen, die in zo’n complex een ruimte moeten krijgen van waar zorgverleensters de daar wonende ouderen hulp en zorg kunnen bieden zodat ze niet langer vaak de helft van hun werktijd (!) doorbrengen met vervoer van de ene naar de andere oudere. Goedkoper en efficiënter – wie kan daar tegen zijn?

Het voorstel is opgenomen in het officiële ‘bod’ – de inbreng van de corporaties in het overleg over de Prestatieovereenkomst 2021. De betrokken wethouder Jan Martin van Rees heeft in het eerste ‘politieke beraad’ van de Gemeenteraad al laten weten open te staan voor alternatieve woonvormen. Het wordt dan ook de hoogste tijd het ‘virus van de eenzaamheid’ effectief te gaan bestrijden.