Van Rijn Aedes   

Bouwen en beheren voor een brede doelgroep, dat is het doel van woningbouwcorporaties.

De inkomende Aedes voorzitter Martin van Rijn legt de vinger dan ook precies op de goede plek. Zijn pleidooi om de toelatingsgrens voor de sociale huursector te verhogen, zodat méér mensen gebruik kunnen maken van de diensten van een corporatie, onderschrijft de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen dan ook van harte. Ook in het overleg met de Gemeente Almelo en de beide Almelose corporaties over de prestatieafspraken voor volgend jaar en de woonvisie voor de komende tien jaar hebben SHBW en de HAR van St. Joseph hiervoor een lans gebroken. Dat overleg begint na de vakantie. We houden u op de hoogte.

Wim van der Elst  Voorzitter SHBW