Die Deelnemersraad móét er komen!
 
Het bestuur van het Huurdersplatform Beter Wonen SHBW – de organisatie van alle huurders – dringt er al enige tijd bij de Directie van de corporatie op aan om zélf rechtstreeks met de huurders te overleggen. De SHBW wordt daarin belemmerd door het feit dat Beter Wonen de namen en adressen van de huurders niet mag afgeven op grond van de privacywetgeving. Dat maakt het werk van de SHBW als huurdersvertegenwoordiging bijna onmogelijk.
 
Er wordt nu gewerkt aan de vorming van een raad van huurders – de Deelnemersraad – die een aantal malen per jaar bijeenkomt om een mening te geven over alles wat met huren en wonen te maken heeft.
 
Als lid van de raad krijgt u daar een vrijwilligersvergoeding voor, om te laten blijken dat mening iets waard is. Daar tegenover staat dan we dan ook mogen verwachten dat u actief meedenkt en uw mening geeft over de onderwerpen die ter sprake komen. Hoe kunnen we de leefbaarheid in uw wijk verbeteren, hoe zit het met de jaarlijkse huuraanpassing, wat betekent verduurzamen – álles kan ter sprake komen. En alles gaat in een informele sfeer, met een hapje en een drankje.
 
Wij, als bestuur van de SHBW, zijn ook bij de bijeenkomsten, want als ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van de huurders telt uw mening ook en vooral voor ons. We horen dus graag wat u van diverse zaken vindt, zodat we dat in later overleg met de Directie en de Gemeente Almelo naar voren kunnen brengen.
 
Het is niet eenvoudig vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. Daarom maken we het ook niet te formeel, met benoemingen voor een paar jaar en zo, maar net zolang u het leuk vindt om mee te doen. Het moeten levendige bijeenkomsten worden, van zo’n anderhalf uur, en korter als dat kan en langer als het nodig is. Niet te strak in de regels, want het gaat om het resultaat: uw mening.
 
Het gaat over uw huis, uw straat, uw wijk.
 
Daar wil je toch bij zijn?!
 
Bestuur Stichting Huurderplatform Beter Wonen SHBW Wim van der Elst, Mirjam de Groot, Wout Moelard