Pasgeleden heeft u de huurbrief van Beter Wonen ontvangen, met daarin de aanpassing van de huur vanaf 1 juli 2018.

Het grootste deel van het inkomen gaat op aan woonlasten. Veel huurders hebben de mogelijkheid om hun woonlasten te verlagen, door energiebesparingen, aanpassingen in hun gas-, water- en lichtcontracten, besparingen op TV/internet/telefoon. Maar, zij zijn hier vaak niet van op de hoogte.

Beter Wonen en de SHBW gaan (m.m.v. externe partijen) huurders actief benaderen en informeren om hen te voorzien van handige tips en hulp om waar mogelijk de maandelijkse lasten te verlagen.

Op deze pagina kunt u in de toekomst informatie vinden over welke opties Beter Wonen / SHBW gaan aanbieden.