Elke woningbouwcorporatie heeft een eigen overlegorgaan om de belangen van alle huurders te vertegenwoordigen. Dit is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bij Beter Wonen is dat het Huurdersplatform Beter Wonen. Wij zijn een stichting, vandaar dat onze website SHBWAlmelo heet en ook onze mailadressen zo zijn opgebouwd: Stichting Huurdersplatform Beter Wonen.

Het Huurdersplatform Beter Wonen heeft een Dagelijks bestuur en een Algemeen bestuur. 

Taken van het Huurdersplatform Beter Wonen

Wij werken in goed overleg samen met Beter Wonen en leggen de nadruk op de belangen van de huurder.
Wij concentreren ons op:

 • samenwerking met Beter Wonen, zodat wij onze doelen als huurdersvertegenwoordiging bereiken: betaalbare huren, energiezuinige huizen, wonen met zorg (huizen maken waar mensen zolang mogelijk in kunnen blijven wonen), leefbare wijken
 • signalen over Beter Wonen van de bewoners verzamelen en doorgeven
 • kritisch meedenken en adviseren over wijzigingen in het beleid van Beter Wonen, ook in samenwerking met de Raad van Commissarissen. Zij bewaken het functioneren van de directie
 • een gesprekspartner zijn van de bewonerscommissies 
 • bewonerscommissies met elkaar in contact brengen
 • bijeenkomsten organiseren, zodat huurders en commissies ervaringen kunnen delen en wensen uiten 
 • in alles een kritische gesprekspartner zijn van Beter Wonen

Let wel: wij zijn er NIET voor een lift die niet werkt, een kapotte lamp of lekkage. Beter Wonen heeft op haar website informatie staan over hoe u reparatieverzoeken kunt indienen.

Wanneer u een verschil van mening hebt met Beter Wonen, en u komt er samen of met onze hulp niet uit, dan kunt u de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente inschakelen. 

Bestuur

Het bestuur van het Huurdersplatform Beter Wonen bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 personen. Zij bewaken de voortgang van het platform, komen geregeld bijeen om te bespreken wat er speelt. De dagelijks bestuursleden zijn:

 • Wim van der Elst: voorzitter
 • Wout Moelard: secretaris
 • Mirjam de Groot: penningmeester

Het dagelijks bestuur is via e-mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuur 

Naast een dagelijks bestuur is er ook een algemeen bestuur:

 • Jan Braakman
 • Gerrit Nijhoff

Samen met het dagelijks bestuur zorgen zij voor een stevige en gezonde organisatie.  

Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van het algemeen bestuur, dan kunt u het contactformulier op de site invullen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Er volgt  een kennismakingsgesprek. En wanneer iedereen het er mee eens is, kunt u zitting nemen in het algemeen bestuur.