SHBW logo                                          Waar is de SHBW voor U mee bezig?

 Almelo, 5 juli 2019

Mirjam de Groot, penningmeester van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, heeft donderdag 4 juli op de Vrijwilligersdag van Beter Wonen een overzicht gegeven van de acties die de huurdersorganisatie op dit moment voert. Hieronder de tekst van haar toespraak:

De stichting Huurdersplatform Beter Wonen SHBW vertegenwoordigt de huurders in het beleidsoverleg met de directie, en aan dat overleg gaat, naar verwachting dit jaar een belangrijk element worden toegevoegd. Beter Wonen en SHBW zijn in gesprek over de oprichting van een raad van betrokken huurders, die moeten voortkomen uit alle wijken van de stad zodat we een goed gemiddelde van onze huurder hebben. Met die raad zal regelmatig overleg plaatsvinden over allerlei thema’s waar Beter Wonen mee bezig is. Wij als SHBW bestuur zitten daarbij om uw mening aan te horen, zodat we onze adviezen aan de Directie mede daarop kunnen baseren. Op deze wijze zal de ‘stem van de huurder’ gestructureerd en dus beter kunnen worden gehoord.

Deze raad is beslist géén klachteninstantie – daar zijn andere wegen voor. Het gaat om volkshuisvestelijke thema’s en dat betekent dat er wel iets van U wordt gevraagd: inzicht in de beleidszaken, inzicht in het werk en de positie van een corporatie. Het gaat veel verder dan de schoonmaak of het portieklicht dat niet brandt. Uw adviezen hebben waarde, en die waarde zal Beter Wonen tot uitdrukking brengen in een vorm van een waardering. Maar opnieuw: dan mag er ook iets van u worden geëist.

Mocht u nu al denken: dat is iets voor mij – aarzel niet om dat bij Peter van der Hout te melden. Dan bent u niet onmiddellijk aangenomen – het gaat tenslotte om een evenwichtige verdeling van de leden over de wijken – maar het is prettig om nu al belangstelling van uw kant te vernemen. U wordt de komende weken en maanden nader geïnformeerd.

Als huurdersorganisatie is de SHBW ook aanwezig bij de gesprekken van de corporaties en de gemeente Almelo over de zgn. Prestatieovereenkomst. Daarin staat wat gemeente en corporaties het volgend jaar gaan doen, met uitzicht op het beleid van de vier jaar daarna. Volgend jaar zal dat sterk in het teken staan van de ontwikkeling door de gemeente van een nieuwe woonvisie – de basis van het volkshuisvestingsbeleid.

Samen met de collega’s van St. Joseph, de Huurders Advies Raad, hebben we aan de gemeente voorgesteld om in die woonvisie aandacht te geven aan twee voorname zaken:

1 zorg voor ouderen en
2 vereenzaming.

Ons voorstel is een vorm van huisvesting mogelijk te maken waarbij ouderen en jongeren onder één dak wonen. De jongeren krijgen in dat concept woonruimte tegen een lagere huurprijs, in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk voor hun oudere medebewoners. Omdat die ouderen dicht bij elkaar wonen kan ook zorg efficiënter worden verleend, want nu zitten de wijkverpleegsters vaak een halve werkdag in hun auto.

Dit concept wordt al elders in het land, en ook in Twente, met succes toegepast en Almelo hoort daar niet bij achter te blijven. Vereenzaming en zorgverlening zijn geweldig belangrijke onderwerpen!  

Ook samen met de HAR hebben we blijvend aandacht gevraagd voor de schuldenproblematiek onder huurders. Het inmiddels in gang gezette beleid tot hulp aan mensen met schulden juichen wij toe. Maar het is hoe dan ook belangrijker om te voorkómen dat mensen schulden krijgen. Daarom hebben wij een paar maanden geleden aandacht gevraagd voor een organisatie als de Voorzieningenwijzer, die elders in het land – Enschede bijvoorbeeld – significante resultaten bereikt door een efficiënte samenwerking tussen Gemeente, Corporatie en huurdersorganisatie. Ondersteuning van de Gemeente Almelo aan schuldvoorkóming blijven wij van het grootste belang vinden en we hebben dan ook met klem gevraagd dit in beleid te vertalen.

Het is u bekend dat de corporaties aan de slag zijn gegaan met de verduurzaming van de woningen. Dat kost enorm veel geld. De SHBW, ondersteund door de HAR, heeft de directies van beide corporaties uitgenodigd gebruik te maken van een constructie die de Provincie Overijssel mogelijk maakt. Die komt erop neer dat huizen kunnen worden verduurzaamd zonder inzet van eigen vermogen, met de garantie dat de voorspelde voordelen worden waargemaakt. Daarmee zouden de woonlasten voor huurders niet hoeven te stijgen. Dat is het in een notendop, en er zal ongetwijfeld nog veel aan vast zitten, maar het eerste gezamenlijk overleg over deze aanpak staat al op de agenda en we hopen en verwachten dat het resultaat zal zijn waar we op hopen.

Tot slot: we hebben een paar weken geleden kennis genomen van het besluit van Peter van der Hout om Beter Wonen te gaan verlaten. De Raad van Commissarissen heeft een kandidaat-opvolger op het oog met wie het bestuur van de SHBW inmiddels kennis heeft gemaakt. Dat was een préttige kennismaking, en we hebben later vernomen dat dat wederzijds was. We hebben dus een goede verwachting dat we de goede samenwerking met de directie van Beter Wonen op dezelfde voet als nu kunnen voortzetten. De procedure is nog gaande, dus dit is alles dat ik er op dit moment van mag zeggen.

De SHBW heeft het er druk mee, maar we doen het graag want het is leuk werk. Niettemin zien we uit naar een goede ondersteuning van de op te richten raad van betrokken huurders, en wie weet zien we elkaar daar weer.  

Tubantia, 4 juli 2019

Afscheid P. van der Hout

Tubantia, 29 juni 2019

Schuldenproblematiek

Tubantia, 6 mei 2019

schulden in almelo

Woningcorporaties in Nederland betalen op dit moment miljoenen aan Den Haag: belastingen. Geld dat u als huurder opbrengt. 3 maanden huur die u per jaar betaalt aan de corporatie moet door Beter Wonen worden afgestaan aan de overheid. Dit wordt binnenkort verhoogd naar 4 maanden huur.
Als huurder betaalt u deze belastingen.
In Utrecht is een overkoepelende huurdersorganisatie een petitie begonnen om deze onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen in Den Haag. De woonbond steunt deze actie.

De petitie kan worden ondertekend op:
https://petities.nl/petitions/huurdersheffingen-de-wereld-uit-te-beginnen-met-de-atad.

 

Als u wilt controleren of de aanstaande huuraanpassing klopt, kunt u op de website https://www.checkhuurverhoging.nl/ controleren of de voorgestelde huurverhoging klopt. 

 

geld in portomonnee 1024x513

Uit onderzoek blijkt dat huurders en groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan woningeigenaren. Dit komt onder meer door de daling van de hypotheekrente tegenover de stijging van huurprijzen.

https://www.nu.nl/geldzaken/5824785/huurder-groter-deel-van-inkomen-kwijt-aan-woonlasten-dan-huiseigenaar.html

In Tubantia vandaag een oproep om schulden kwijt te schelden, zodat mensen die in grote problemen zitten, met een schone lei kunnen beginnen. En daarmee veel kosten kunnen worden bespaard. Het kost de maatschappij namelijk veel geld om de problemen die door schulden ontstaan op te lossen.

https://www.tubantia.nl/economie/is-het-geen-tijd-om-alle-schulden-van-probleemgevallen-gewoon-kwijt-te-schelden~a8de2ccb/

 

 

garage dicht brokstukken

De Woonbond heeft een vragenlijst waarmee u kunt bekijken of u in aanmerking komt voor bevriezing of verlaging van uw huur. De website van de woonbond is: www.woonbond.nl.

 

Lees dit artikel voor meer informatie.

verlaging of bevriezing huren

Het kan zijn dat de site overbelast is, omdat veel mensen willen controleren of ze in aanmerking komen. Daardoro kan de site het niet doen. Probeer het dan op een later tijdstip nog een keer.

Op 4 april organiseren de twee huurdersorganisaties in Almelo hun eerste gezamenijke bijeenkomst. Kom! U krijgt hier informatie over hoe u kosten kunt besparen en geld kunt overhouden. Meld u aan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de mededeling 'ik kom'. 

voorzieningenwijzer interview wim harm

Iedereen die meer wil weten over de Voorzieningenwijzer is van harte welkom bij de businesslounge van Heracles. Dus, wanneer u vanuit uw werk of vrijwilligerswerk te maken heeft met het - financieel - helpen van mensen, dan is deze bijeenkomst ook interessant voor u. We zien u graag (een mailtje sturen met 'ja, ik kom' naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt op prijs gesteld).

woningnood aanpakken

Beter Wonen gaat 10 woningen bouwen aan de Bavinkstraat. Lees HIER hoe deze er uit komen te zien.

Een interessant artikel deze week, in het AD.

Op 4 april organiseren de SHBW (st. Huurdersplatform Beter Wonen) en de HAR (Huurders Advies Raad van St. Joseph) een gezamenlijke bijeenkomst voor alle huurders van de corporaties in Almelo.

Het thema van de avond is betaalbaarheid van de woonlasten: hoe kunnen huurders zelf invloed uitoefenen op de inhoud van hun portemonnee en wellicht meer geld overhouden? Hiervoor komt Martijn Boer van de Voorzieningenwijzer (www.devoorzieningenwijzer.nl) vertellen over hun systeem. Verder is er ruimte om met elkaar - huurders en betrokken organisaties - te spreken over de woonlasten.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn.

Tijd:

19.30 uur inloop met koffie/thee,

start 20.00 uur,

einde max. 22.00 uur.

De locatie is de businesslounge van het Heracles stadion. We verzoeken u ons laten weten dat u komt. Stuur graag even een mail met 'ja, ik kom' naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

geld in portomonnee 1024x513

Deze week heef de Woonbond een brief aan het kabinet gestuurd met daarin de vraag huurders te compenseren die worden getroffen door de hoge energierekening na het verhogen van de energiebelasting.

 

Het artikel vindt u HIER.

 

De brief vindt u HIER.