Welke huurders komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?

Alleen huurders met een kale (netto) huur tussen 633,25 en 752,33 euro komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging én alleen als hun inkomen lager is dan een bepaalde grens.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

De wet verplicht corporaties om bij de Belastingdienst te controleren welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Huurders die na 2019 te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf bij de corporatie een eenmalige huurverlaging aanvragen. Deze inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van aanvragen.

Moeten huurders de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

  • Heeft een huurder in 2019 een laag inkomen? Dan hoeft een huurder niks te doen. Beter Wonen doet uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging.
  • Heeft een huurder de afgelopen zes maanden een laag inkomen? Dan moet een huurder een aanvraag doen. Bij deze aanvraag vragen we om meer informatie over het huishouden en inkomen.

Waar moeten huurders aan denken als ze zelf huurverlaging aanvragen?

Willen huurders zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag;
  • Het inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor deze huurder (zie onderstaand schema);
  • De kale huur (netto huur) van de woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).

Let op: het bedrag dat een huurder maandelijks aan Beter Wonen betaalt, kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht aan Beter Wonen. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die een huurder mogelijk betaalt als ze in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die een huurder betaalt voor het gebruik van de woonruimte.

Welke gegevens moet de huurder aanleveren als zij zelf huurverlaging aanvraagt?

Als een huurder zelf een huurverlaging aanvraagt, moet zij enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van een huurder nodig:

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling;
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Een huurder kan zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of een huurder recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Een huurder moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag. Op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging.

Meer informatie

Meer informatie over de wet eenmalige huurverlaging staat op de website van Beter Wonen; www.beterwonen.nl en op de website van de Woonbond; www.woonbond.nl. Huurders die een verzoek willen indienen en hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, via 0546 -546 464.huurverlaging 2021

 

Beste huurders van Beter Wonen,

Het bestuur van de huurdersorganisatie SHBW is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden: Marlies Harzevoort en Herbert Meijran.

Het bestuur van uw huurdersorganisatie SHBW,
- Wout Moelard, secretaris
- Mirjam de Groot, penningmeester
- Marlies Harzevoort, bestuurslid
- Herbert Meijran, bestuurslid
- ondergetekende,
wenst u allemaal – beperkingen of niet – fijne kerstdagen, een veilige jaarwisseling (zonder vuurwerk?) en een heel gezond 2021. Laten we er ondanks de corona-pandemie toch maar gezellige dagen van maken!

Corona betekent voor veel mensen geldproblemen omdat ze hun werk niet of minder kunnen doen. In overleg met Beter Wonen heeft het bestuur van de SHBW er zijn voorkeur voor uitgesproken om in voorkomende gevallen ‘hulp op maat’ te bieden. Niemand zal als gevolg van corona zijn huis worden uitgezet, is het uitgangspunt.

Woonlasten – vooral verlaging - blijft een vast punt van onze aandacht. Maar daarnaast moeten we voor ogen houden dat Beter Wonen niet zó maar huren kan verlagen: de overheid heeft de woningcorporaties verplichtingen opgelegd zoals verduurzaming van woningen en dat kost handenvol geld. En alle corporaties staan onder scherp toezicht van ‘Den Haag’ dus uitstellen of vertragen is er niet bij. Daarnaast betalen corporaties een bijzondere belasting (en dus eigenlijk u, want huurders zijn hun enige bron van inkomsten), de zgn. ‘verhuurderheffing’. Dat kost Beter Wonen zo’n 2,5 maand huuropbrengst! Corporaties en hun landelijke organisatie Aedes en huurdersorganisaties, verenigd in De Woonbond, voeren al lange tijd strijd om die belasting af te schaffen, zodat er weer financiële ruimte ontstaat. U hoeft niet te raden waar volgens de SHBW die ruimte aan besteed zou moeten worden. In 2021 zijn er weer Kamerverkiezingen, en dus nieuwe kansen!

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen zijn twee speerpunten van het beleid van het SHBW-bestuur. We blijven daarop hameren in het regelmatige overleg met Beter Wonen,  St. Joseph Almelo en de Gemeente Almelo, samen met de Huurders Advies Raad van St. Joseph. Maar tegelijkertijd hebben we een open oog voor de financiële positie van de corporaties, want als uw dak lekt, wilt u wel dat dat direct wordt hersteld.

De coronatijd heeft nóg iets pijnlijks aan het licht gebracht: het probleem van de vereenzaming. Veel mensen – vooral ouderen – komen nauwelijks nog buiten, krijgen misschien eens per dag een paar minuten een zorgmedewerkster over de vloer, en verder moeten ze de dag maar zien door te komen. SHBW en HAR hebben ‘vereenzaming’ dan ook prominent op de agenda van 2021 gezet, en de corporaties en gemeente  hebben al laten weten klaar te staan voor gezamenlijk overleg over nieuwe woonvormen. Die moeten  mogelijk maken dat eenzame huurders gemakkelijk en naar believen in contact kunnen blijven met andere mensen. Ook dit ‘virus van de eenzaamheid’, zoals koning Willem Alexander het dit jaar noemde, moet en zál met kracht worden aangepakt.

Stichting Huurdersplatform Beter Wonen

Wim van der Elst, voorzitter

 

 

Het kabinet heeft - vooruitlopend op de Kamerverkiezingen volgend jaar - nu alvast een hand uitgestoken naar huurders van particuliere en corporatiewoningen. Hoewel in dit krantenbericht wordt gesproken van een maximale huurverhoging van inflatie + 1% geldt voor de Almelose huurders van Beter Wonen en St. Josepf dat deze corporaties hebben afgesproken de huren niet verder te verhogen dan met het inflatiepercentage. De SHBW blijft zich onverkort inspannen voor huurverlaging. Daarvoor zou (een deel van) het geld kunnen worden gebruikt dat de corporaties overhouden als de verhuurdersheffing (een speciale belasting voor corporaties - dus voor huurders van sociale woningen) wordt afgeschaft. Die afschaffing zal ongetwijfeld ter sprake komen bij de vorming van het volgende kabinet.

Overigens hecht de SHBW aan een financieel gezonde corporatie Beter Wonen. Dat is tenslotte ook in het belang van alle huurders.

Tubantia, Den Haag

Onder flinke politieke druk heeft het kabinet besloten om de huurstijgingen in Nederland in te perken: de huren mogen met niet meer dan 1 procent stijgen bovenop de inflatie. Dit geldt voor zowel sociale huur als de vrije sector.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks wilden dat de huren niet te hard zouden stijgen. De coalitie gaat daar nu in mee, omdat het zonder de linkse steun geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer voor de woonbegroting van het kabinet. PvdA en GroenLinks geven nu wél hun goedkeuring. Het is voor het eerst dat het kabinet huurstijgingen in de vrije sector aan banden legt. Tot nu toe mochten particuliere verhuurders zelf de jaarlijkse huurverhoging bepalen. Huren voor mensen met middeninkomens konden daardoor extra hard stijgen, terwijl veel van hen niet in aanmerking komen voor een koophuis.

Eerder wilde het kabinet de huurstijging beperken tot 2,5 procent bovenop de inflatie. Daar komt minister Kajsa Ollongren (Wonen) nu op terug. ,,Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra’’, zegt de minister. In de politieke deal met PvdA en GroenLinks is ook afgesproken dat de inkomensgrens voor alleenstaanden - om in aanmerking te komen voor een huurwoning - niet omlaag gaat. Dat was Ollongren eerst wel van plan. Daardoor houdt een grote groep alleenstaanden toch recht op een sociaal huurhuis. Verder komt er op aandringen van de linkse partijen een ‘volkhuisvestingsfonds’. Daarin zit 450 miljoen euro. Met dat geld kunnen gemeenten grote aantallen woningen verduurzamen. Alleen gemeenten met ‘kwetsbare gebieden’ kunnen subsidie krijgen.

De linkse partijen zijn er niet in geslaagd om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. PvdA en GroenLinks gruwen van die miljardenbelasting voor woningcorporaties omdat de corporaties daardoor te weinig huizen zouden bouwen.

 

 

Fusie geen meerwaarde

Als gevolg van het coronabeleid heeft het bestuur van de SHBW het onderlinge overleg en de besprekingen met de directie van Beter Wonen de afgelopen maanden uitsluitend on-line gedaan. Het werk heeft er niet onder geleden, kunnen we na een paar maanden wel zeggen, en je kunt aan alles wennen.

De Deelnemersraad is echter tot dusver maar één keer bijeengeweest. Een haperende start, maar het is niet anders. Binnenkort komt de raad weer bijeen, en het SHBW bestuur wil dan voorstellen doen voor een vorm van samenwerking. We denken dat het daarbij ook goed is te werken aan een kleine uitbreiding van het SHBW-bestuur.

Belangstelling? Neem eens contact op met secretaris Wout Moelard op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

 Huurders verwachten veel van nieuwe Aedesvoorzitter Martin van Rijn

De brancheorganisatie van woningbouwcorporaties, Aedes, heeft sinds 1 september een nieuwe voorzitter: Martin van Rijn. Deze vooraanstaande PvdA-politicus trad een paar maanden geleden als vreemde eend in de bijt toe tot het kabinet als minister voor Medische Zorg.

U verwacht zonder twijfel dat een huurdersorganisatie als de SHBW zich alleen richt op de landelijke organisatie van huurdersorganisaties, de Woonbond. Maar in Nederland is ongeveer alles een onderhandelingsresultaat, en afgaande op de eerste interviews met de nieuwe Aedesvoorzitter zal zijn benoeming allerminst slecht zijn voor de huurders van sociale huurwoningen. Zo liet hij in een eerste interview met het Algemeen Dagblad al weten te streven naar afschaffing van de verhuurderheffing – een bijzondere belasting voor corporaties die Beter Wonen bijvoorbeeld ruim twee maanden huuropbrengst kost. Afschaffing geeft dus ruimte voor huurverlaging!

Verder pleit Van Rijn voor verhoging van de inkomensgrens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. ‘Wil je meer investeren, dan moet die grens omhoog en moeten we de doelgroep breder definiëren. Van oudsher is sociale huur ook bedoeld voor agenten en zorgmedewerkers en wat mij betreft is dat nog steeds zo’.

Van Rijn ziet dan ook stevige investeringen in de (sociale) woningbouw in het verschiet. ‘De productiecapaciteit moet omhoog. We kennen de gevolgen van de pandemie nog niet, maar met langdurige investeringen in woningbouw kunnen we Nederland er economisch bovenop houden’.

Met deze uitgangspunten voor ogen volgt de SHBW de politieke discussies over de nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Extra huizen zijn hard nodig, ook al omdat steeds meer mensen alleen gaan wonen. Tot 2030 moeten er per jaar zo’n 150 huizen bijkomen.

 

schulden en bewindvoering

Voorkomen is beter dan genezen!

De Almelose huurdersorganisaties SHBW en HAR pleiten al jaren voor een beleid om schulden zoveel mogelijk te voorkómen in plaats van schuldhulpverlening. We hebben daarvoor bijvoorbeeld gewezen op de diensten van de stichting VoorzieningenWijzer, een stichting die huurders wegwijs maakt in het woud aan voorzieningen waar veel mensen – onterecht – geen gebruik van maken. Inderdaad zie je vaak door de bomen het bos niet meer.

Schuldenproblematiek is een hoofdpijndossier voor de gemeente, maar de aanpak van nu is vaak in handen van mensen die erbij gebaat zijn mensen zo lang mogelijk met hun schuld te laten zitten omdat ze dan langer door de gemeente worden betaald. SHBW en HAR hebben de gemeente Almelo er bij herhaling op gewezen dat inschakeling van de VoorzieningenWijzer weliswaar geld kost, maar véél minder dat de aanpak van schulden nu. De gemeente Oldenzaal bijvoorbeeld maakt al jaren gebruik van deze vorm van schuldvoorkóming – samen met de woningbouwcorporatie – en dat levert mensen vaak een voordeel op van enkele honderden euro’s per jaar.

Het is goed dat de malafide praktijken van sommige schuldhulpverleners nu onder de loep worden gelegd. Nóg beter is schulden te voorkomen. SHBW en HAR houden niet op daar aandacht voor te vragen.

Wim van der Elst

voorzitter SHBW

Van Rijn Aedes   

Bouwen en beheren voor een brede doelgroep, dat is het doel van woningbouwcorporaties.

De inkomende Aedes voorzitter Martin van Rijn legt de vinger dan ook precies op de goede plek. Zijn pleidooi om de toelatingsgrens voor de sociale huursector te verhogen, zodat méér mensen gebruik kunnen maken van de diensten van een corporatie, onderschrijft de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen dan ook van harte. Ook in het overleg met de Gemeente Almelo en de beide Almelose corporaties over de prestatieafspraken voor volgend jaar en de woonvisie voor de komende tien jaar hebben SHBW en de HAR van St. Joseph hiervoor een lans gebroken. Dat overleg begint na de vakantie. We houden u op de hoogte.

Wim van der Elst  Voorzitter SHBW

 

beste buurbokaal afbeeldingBESTE BUURBOKAAL 2020

Almelo kiest voor het derde jaar op rij de Beste Buur!

Nomineer! Geef op! Draag voor! Vanaf maandag 15 juni kunnen inwoners uit de gemeente Almelo via www.bestebuurbokaal.nl hun beste buur opgeven. Zeker in deze tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus zien we hoe belangrijk buren voor elkaar zijn. 
Heeft u een buur die veel voor u of anderen doet? Geef hem of haar dan op via www.bestebuurbokaal.nl, kies dan 'gemeente Almelo, nomineer!'. Opgeven kan tot 1 augustus. 
Waarom de Beste Buur Bokaal?
Beste Buur Bokaal is een initiatief van de woningcorporaties, Sint Joseph en Beter Wonen, de huurdersorganisaties HAR en SHBW en de gemeente Almelo. Maar liefst elf gemeenten doen dit jaar mee met de Beste Buur Bokaal. De deelnemende partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig, vertrouwd en actief leefklimaat, bewoners helpt om langer zelfstandig thuis te wonen. Een vertrouwde en veilige leefomgeving helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Samen leveren we graag een bijdrage om ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten te stimuleren.
Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal? 
Alle inwoners uit de gemeente Almelo komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Die persoon moet worden opgegeven door een buurtbewoner. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl.kies dan 'gemeente Almelo, nomineer!'. Noteer vooral ook waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Deze redenen zijn belangrijk voor de driekoppige jury. Maak ook gebruik van voorbeelden. We kijken uit naar mooie, hartelijke, warme, sociale burenverhalen. 
Waardering 
Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’ het is vaak de buur die niet in het middelpunt staat. We mochten de vorige jaren al zien hoeveel deze energie waardering geeft bij genomineerden. Ook het opgeven van iemand die u als beste buur ervaart, doet goed! 
Uitreiking op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt overal plaats op 26 september op de jaarlijkse Burendag. Ook in Almelo om 10.00 uur. De plaats van uitreiking wordt later bekend gemaakt. Deze is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Opgeven/Nomineren kan tot 1 augustus. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs. 

Tubantia 12 juni 2020

Na lang gesteggel heeft het kabinet besloten dat huurders van wie onterecht hun toeslag is stopgezet, toch in aanmerking komen voor compensatie. Het gaat om een groep Nederlanders die eenmalig te veel inkomen had, waarna hun verworven recht voorgoed werd afgepakt. Dat mag niet, oordeelde de Raad van State vorig jaar.

Toeslagen

 Het kabinet legt de wet na die uitspraak anders uit. Op aandringen van het CDA in de Tweede Kamer wordt het voor huurders die zijn gedupeerd mogelijk om tot vijf jaar terug hun toeslag op te vragen. De Belastingdienst beoordeelt hoeveel geld deze mensen nog krijgen.

Het is misschien een wat ingewikkelde kwestie, maar hier komt het op neer: alleen als de huur van je woning onder de sociale huurgrens ligt (737 euro in 2020), heb je mogelijk recht op huurtoeslag, afhankelijk van je inkomen of vermogen. Maar de huur stijgt elk jaar en dan kun je dus door die grens heen gaan. Voor de mensen die in zo’n huis wonen, geldt het ‘verworven recht’. Zij krijgen, als ze daar recht op hadden vanwege hun inkomen, ook na het passeren van de sociale huurgrens nog steeds huurtoeslag.

Flexwerkers

Maar dat verworven recht verdween als ze enkele maanden te veel inkomen hadden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Niet alleen voor die maanden, maar ook daarna als hun inkomen weer terugviel. ,,Dat gebeurde geregeld”, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. ,,Bijvoorbeeld als flexwerkers in een bepaald seizoen wat meer konden werken. Of als je een ontslagvergoeding had gekregen. Dat geld is bedoeld om een periode te overbruggen naar ander werk, maar zou er dus voor kunnen zorgen dat je als werkloze voorgoed je huurtoeslag kwijt was.”

De nieuwe uitleg van de wet betekent dat vanaf het jaar 2019 weer huurtoeslag kan worden aangevraagd door deze groep. Een aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 kan tot 1 september 2020 via de Belastingdienst afdeling Toeslagen worden ingediend. Met betrekking tot eerdere jaren gaat de Belastingdienst op verzoek alles vanaf 2014 opnieuw beoordelen. Huishoudens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen kunnen zich tot 1 januari 2021 melden.

De Woonbond is blij dat er nu ‘een stap in de juiste richting’ is gezet. ,,Maar het blijft een wrang systeem dat je je recht op huurtoeslag verliest op het moment dat je een hoge huur betaalt, ook zonder verworven recht. De gedachte erachter is dat mensen dan naar een goedkoper huis moeten verhuizen, maar dat kan niet zomaar. Het blijft dus zo dat tegen hen wordt gezegd dat ze inderdaad een laag inkomen hebben, maar dat hun huur te hoog is voor financiële steun.”

Het kabinet wil de WOZ-waarde minder zwaar mee laten tellen in het puntensysteem voor huurhuizen. Daardoor blijft de huur van een groter aantal huizen onder de huurgrens van 737 euro. De prijs is dan gereguleerd en bewoners kunnen huurtoeslag aanvragen. 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel met die strekking gepubliceerd waarop burgers (huurders en verhuurders) tot 20 juli kunnen reageren. 

Het zogenoemde woningwaarderingsstelsel kent een puntensysteem. Een huis krijgt punten voor de oppervlakte, de energieprestatie, de voorzieningen van de woning en de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is gebaseerd op vergelijkbare verkochte woningen.

Maximaal een derde

Omdat de huizenprijzen momenteel de pan uit rijzen, komen op sommige plekken in Nederland ook kleine huizen met weinig voorzieningen al boven de 737 euro uit op basis van het puntensysteem. De WOZ-waarde drukt een onbehoorlijk groot stempel, vindt het kabinet. De wetswijziging zorgt ervoor dat het aandeel van de WOZ nog maximaal voor een derde (33 procent) meetelt. 

Daardoor zouden méér woningen weer onder de 737 euro komen, waardoor huurders beter zijn beschermd. Als een huis volgens het puntensysteem namelijk boven dat bedrag komt, mag de verhuurder zelf kiezen hoeveel hij of zij vraagt (vrije sector). Er zijn voorbeelden uit Amsterdam waarbij de prijs dan ineens twee keer zo hoog werd, zo'n 1500 euro per maand. 

Na de zogenoemde internetconsultatie moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet.

 

Op grond van de Woningwet 2015 is de SHBW gesprekspartner van Gemeente en corporaties over de jaarlijks te sluiten Prestatieovereenkomst. Daarin wordt – kort gezegd - vastgelegd wat er het volgende jaar wordt gedaan aan volkshuisvesting. De basis van de volkshuisvesting is de gemeentelijke Woonvisie, en op dit moment is er een nieuwe Woonvisie in de maak. Ook hierbij is de SHBW betrokken. 

De inbreng van de SHBW – in nauwe samenwerking met de collega’s van St. Joseph Almelo, de HAR – gaat verder dan aandacht voor beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. De corona-maatregelen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe verschrikkelijk eenzaamheid is, en die is er in ruime mate, ook in Almelo, ook zónder corona. Veel ouderen zitten thuis te vereenzamen, wachtend op de komst van een zorgverleenster die een afgepast aantal minuten aandacht en zorg kan geven. ‘Levensloopbestendig wonen’ klinkt mooi, maar moet geen ander woord worden voor gevangenis.

SHBW en HAR hebben daarom de suggestie gedaan om ‘oud en jong onder één dak’ te brengen, om zo het mes aan drie (!) kanten te laten snijden. Ons voorstel: bouw complexen van appartementen voor ouderen, maar biedt die ook te huur aan aan jonge mensen, die nu vaak tot in hun 30ste bij hun ouders moeten wonen omdat er voor hen geen woningen zijn. Biedt die woningen daarbij aan tegen een lagere huur – met de afspraak dat de jonge bevolking wat vrije tijd beschikbaar maakt voor omgang met de ouderen. Omgang – niet: professionele hulp. Die moet in handen blijven van de zorginstellingen, die in zo’n complex een ruimte moeten krijgen van waar zorgverleensters de daar wonende ouderen hulp en zorg kunnen bieden zodat ze niet langer vaak de helft van hun werktijd (!) doorbrengen met vervoer van de ene naar de andere oudere. Goedkoper en efficiënter – wie kan daar tegen zijn?

Het voorstel is opgenomen in het officiële ‘bod’ – de inbreng van de corporaties in het overleg over de Prestatieovereenkomst 2021. De betrokken wethouder Jan Martin van Rees heeft in het eerste ‘politieke beraad’ van de Gemeenteraad al laten weten open te staan voor alternatieve woonvormen. Het wordt dan ook de hoogste tijd het ‘virus van de eenzaamheid’ effectief te gaan bestrijden.
 
 

Vermelding Telegraaf 4 mei 2020

Telegraaf 04052020

Niet alleen de corporaties, ook de huurdersorganisaties en hun samenwerkingsverband de Woonbond zijn fel gekant tegen de zgn. verhuurdersheffing. Het argument van de rijksoverheid dat het een belasting is voor de corporaties houdt op geen enkele wijze stand: de enige bron van inkomsten van een corporatie zijn de huren die worden opgebracht door de bewoners van de sociale huurwoningen. Die woningen zijn bedoeld voor mensen die niet op andere wijze in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De corporaties hebben dan ook een maatschappelijke taak – volkshuisvesting – voor minder draagkrachtigen. Maar juist die groep moet een speciale belasting opbrengen!

De corporaties hebben de plicht te zorgen voor voldoende, betaalbare huizen. De nadruk lijkt nu te liggen op ‘voldoende’, maar afschaffing van de verhuurdersheffing geeft ook ruimte voor huurverlaging. Dat is minder duur dan op het eerste gezicht lijkt: lagere huren betekent ook: minder huurtoeslag. Veel huurders, maar mogelijk niet iedereen, zullen een lagere huur kunnen krijgen – maar niemand zal er ook duurder door uit zijn.  

Ultieme poging afschaffen verhuurdersheffing:
‘Bouw woningen kan verdubbelen’

De verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen moet snel worden afgeschaft, vinden woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeentes en de Woonbond. Samen met de oppositie in de Tweede Kamer voeren ze de druk op, nu uit een onderzoek blijkt dat woningcorporaties hun productieniveau zouden kunnen verdubbelen zonder de belasting. ,,Maak er een crisismaatregel van”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

De linkse partijen in de Tweede Kamer doen een ultieme poging om met name de VVD om te praten, nu dankzij de coronamaatregelen wordt gevreesd voor een nieuwe crisis in de woningbouw. Het CDA is als een na grootste coalitiepartij wel te porren voor extra financiële steun aan corporaties. ,,De verhuurdersheffing heeft z’n langste tijd gehad”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes desgevraagd. Volgens hem moet minister Kajsa Ollongren haast maken met haar eigen onderzoek naar de ‘financiële slagkracht’ van corporaties.

Bescheiden lintjesregen in Almelo met vijf onderscheidingen waarvan één voor onze voorzitter.

Wim van der Elst

Wim van der Elst is word geridderd. Hij is een duizendpoot die zich voor veel organisaties in Almelo heeft ingezet en nog steeds op diverse fronten actief is. Zo is hij voorzitter van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. In het verleden was hij praeses van de VVD Almelo, Energiek Almelo en hij leidde ook de Almelose afdeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB).  Voor het Elisabethfonds spande hij zich in voor het verbeteren van de positie van psychiatrische patiënten. Van der Elst had in het verleden een belangrijke rol in de communicatie bij Urenco.

Namens het dagelijks bestuur: Wim "van harte gefeliciteerd" met deze onderscheiding.

CDA: Zorg dat corporaties extra huizen kunnen bouwen in coronacrisis.

Huizenbouw

Woningcorporaties moeten nú extra bouwprojecten beginnen om te voorkomen dat er straks te weinig huizen zijn als de coronacrisis voorbij is. Dat vindt regeringspartij CDA. Tijdens de economische crisis die volgde op de kredietcrisis van 2008 was een gebrek aan investeringen een van de redenen dat bouwvakkers hun banen verloren en Nederland nu met een gigantisch woningtekort kampt. 

De bouw heeft een aantal problemen die eigenlijk al speelden voordat het land grotendeels plat kwam te liggen. Door de stikstof- en PFAS-crisis lijkt het aantal bouwvergunningen niet boven de 50.000 huizen uit te komen in 2020, terwijl de doelstelling minstens 75.000 is. De coronamaatregelen maken het moeilijk om in tempo door te gaan met werken, ook omdat veel buitenlandse bouwvakkers zijn vertrokken naar hun thuisland. 

Uit een recent onderzoek van Capital Value onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89 procent van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege de coronacrisis. Daarnaast geeft 65 procent aan juist nu kansen te zien voor nieuwe opdrachten, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. 

Een probleem is echter de uitgifte van vergunningen. Corporaties verwachten vertraging in de procedures. Ze vinden dat lokale overheden alles in het werk moeten stellen om in deze periode van thuiswerken te zorgen dat bouwprojecten snel worden goedgekeurd. ,,Als dat niet gebeurt, gaan we verder achterlopen op de vraag die er al naar woonruimte was”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. ,,De bouw mag niet in een gat vallen. Daarom zeg ik tegen de minister: kijk of er nu mogelijkheden zijn voor de corporaties om een stapje extra te doen.”

Ook wil Ronnes dat minister Stientje van Veldhoven de mogelijkheid bekijkt om corporaties financieel te steunen als dat nodig is. Opvallend is dat hij de omstreden verhuurdersheffing noemt als mogelijk blok op de weg. Die kost de corporaties jaarlijks 2 miljard euro en is ze al jaren een doorn in het oog. ,,In het regeerakkoord is afgesproken dat die verhuurdersheffing deze kabinetsperiode blijft. Ik wil corona niet gebruiken om hem toch af te schaffen, maar als de heffing in de weg zit moet de minister er zeker naar kijken”, aldus Ronnes. 

Volgens het Kamerlid is het niet zo dat er geen geld is. ,,Er is al 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra bouw van woningen door corporaties. Dat geld is nog niet op. Verder zijn vergunningverlening en het aanwijzen van bouwlocaties net zulke belangrijke voorwaarden. Mijn oproep is: breng corporaties in een positie zodat ze een extra stap kunnen zetten.”

Ook de koepel van woningorganisaties Aedes hamert erop dat corporaties moeten doorgaan met hun woningbouwplannen. ,,We hebben niet voor niets ingestemd met een protocol dat zorgt voor veiligheid op de bouwplaats”, zegt een woordvoerder. “Met de juiste maatregelen kunnen we doorgaan en dat is belangrijk. Corporaties kunnen als grote opdrachtgever de bouw stutten.” 

De SHBW deelt de zorg van Beter Wonen dat huurders in de (financiële) problemen kunnen komen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Die gevolgen van die problemen kunnen zeer uiteen lopen, en de oplossingen daarom ook.

De directie van Beter Wonen en de SHBW hebben deze week een groot aantal mogelijkheden de revue laten passeren om huurders onder zoveel mogelijk omstandigheden van dienst te kunnen zijn. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Mocht het op u van toepassing zijn: aarzel daarom niet om contact op te nemen met het belteam van Beter Wonen op

(0546) 54 64 64

Samen uit de problemen komen is de allereerste bedoeling!