PERSBERICHT

De huurdersorganisatie van Beter Wonen, de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen,  heeft vandaag in een brief aan de directie van de corporatie gepleit voor uitstel van enkele maanden van de komende reguliere huurverhoging.

‘De vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus hebben  vaak ingrijpende (inkomens)gevolgen voor huurders van Beter Wonen. Het betreft dan vooral huurders die een kleine onderneming leiden en die hun activiteiten fors zien verminderen. Ook hun werknemers – eveneens vaak huurder van Beter Wonen – zien door de huidige omstandigheden hun inkomen dalen.

Beter Wonen zou de huurders een duwtje in de rug kunnen geven door de komende huurprijsaanpassing enige tijd uit te stellen. Het bestuur van de SHBW realiseert zich terdege dat dit een financieel offer vraagt van de corporatie, maar bijzondere tijden nopen vaak tot bijzondere maatregelen. Een uitstel van enkele maanden van bepaalde investeringen zal bijvoorbeeld niet van dramatische invloed zijn op de staat van het BW-bezit, maar op dit moment enig lucht kunnen brengen in de financiële zorgen van huurders.’

De SHBW wijst er tevens op dat huurverhogingen in Duitsland en Frankrijk momenteel eveneens van de baan zijn om huurders niet verder in moeilijkheden te brengen.