CDA: Zorg dat corporaties extra huizen kunnen bouwen in coronacrisis.

Huizenbouw

Woningcorporaties moeten nú extra bouwprojecten beginnen om te voorkomen dat er straks te weinig huizen zijn als de coronacrisis voorbij is. Dat vindt regeringspartij CDA. Tijdens de economische crisis die volgde op de kredietcrisis van 2008 was een gebrek aan investeringen een van de redenen dat bouwvakkers hun banen verloren en Nederland nu met een gigantisch woningtekort kampt. 

De bouw heeft een aantal problemen die eigenlijk al speelden voordat het land grotendeels plat kwam te liggen. Door de stikstof- en PFAS-crisis lijkt het aantal bouwvergunningen niet boven de 50.000 huizen uit te komen in 2020, terwijl de doelstelling minstens 75.000 is. De coronamaatregelen maken het moeilijk om in tempo door te gaan met werken, ook omdat veel buitenlandse bouwvakkers zijn vertrokken naar hun thuisland. 

Uit een recent onderzoek van Capital Value onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89 procent van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege de coronacrisis. Daarnaast geeft 65 procent aan juist nu kansen te zien voor nieuwe opdrachten, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. 

Een probleem is echter de uitgifte van vergunningen. Corporaties verwachten vertraging in de procedures. Ze vinden dat lokale overheden alles in het werk moeten stellen om in deze periode van thuiswerken te zorgen dat bouwprojecten snel worden goedgekeurd. ,,Als dat niet gebeurt, gaan we verder achterlopen op de vraag die er al naar woonruimte was”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. ,,De bouw mag niet in een gat vallen. Daarom zeg ik tegen de minister: kijk of er nu mogelijkheden zijn voor de corporaties om een stapje extra te doen.”

Ook wil Ronnes dat minister Stientje van Veldhoven de mogelijkheid bekijkt om corporaties financieel te steunen als dat nodig is. Opvallend is dat hij de omstreden verhuurdersheffing noemt als mogelijk blok op de weg. Die kost de corporaties jaarlijks 2 miljard euro en is ze al jaren een doorn in het oog. ,,In het regeerakkoord is afgesproken dat die verhuurdersheffing deze kabinetsperiode blijft. Ik wil corona niet gebruiken om hem toch af te schaffen, maar als de heffing in de weg zit moet de minister er zeker naar kijken”, aldus Ronnes. 

Volgens het Kamerlid is het niet zo dat er geen geld is. ,,Er is al 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra bouw van woningen door corporaties. Dat geld is nog niet op. Verder zijn vergunningverlening en het aanwijzen van bouwlocaties net zulke belangrijke voorwaarden. Mijn oproep is: breng corporaties in een positie zodat ze een extra stap kunnen zetten.”

Ook de koepel van woningorganisaties Aedes hamert erop dat corporaties moeten doorgaan met hun woningbouwplannen. ,,We hebben niet voor niets ingestemd met een protocol dat zorgt voor veiligheid op de bouwplaats”, zegt een woordvoerder. “Met de juiste maatregelen kunnen we doorgaan en dat is belangrijk. Corporaties kunnen als grote opdrachtgever de bouw stutten.”