Bescheiden lintjesregen in Almelo met vijf onderscheidingen waarvan één voor onze voorzitter.

Wim van der Elst

Wim van der Elst is word geridderd. Hij is een duizendpoot die zich voor veel organisaties in Almelo heeft ingezet en nog steeds op diverse fronten actief is. Zo is hij voorzitter van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. In het verleden was hij praeses van de VVD Almelo, Energiek Almelo en hij leidde ook de Almelose afdeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB).  Voor het Elisabethfonds spande hij zich in voor het verbeteren van de positie van psychiatrische patiënten. Van der Elst had in het verleden een belangrijke rol in de communicatie bij Urenco.

Namens het dagelijks bestuur: Wim "van harte gefeliciteerd" met deze onderscheiding.