Vermelding Telegraaf 4 mei 2020

Telegraaf 04052020

Niet alleen de corporaties, ook de huurdersorganisaties en hun samenwerkingsverband de Woonbond zijn fel gekant tegen de zgn. verhuurdersheffing. Het argument van de rijksoverheid dat het een belasting is voor de corporaties houdt op geen enkele wijze stand: de enige bron van inkomsten van een corporatie zijn de huren die worden opgebracht door de bewoners van de sociale huurwoningen. Die woningen zijn bedoeld voor mensen die niet op andere wijze in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De corporaties hebben dan ook een maatschappelijke taak – volkshuisvesting – voor minder draagkrachtigen. Maar juist die groep moet een speciale belasting opbrengen!

De corporaties hebben de plicht te zorgen voor voldoende, betaalbare huizen. De nadruk lijkt nu te liggen op ‘voldoende’, maar afschaffing van de verhuurdersheffing geeft ook ruimte voor huurverlaging. Dat is minder duur dan op het eerste gezicht lijkt: lagere huren betekent ook: minder huurtoeslag. Veel huurders, maar mogelijk niet iedereen, zullen een lagere huur kunnen krijgen – maar niemand zal er ook duurder door uit zijn.