Het kabinet heeft - vooruitlopend op de Kamerverkiezingen volgend jaar - nu alvast een hand uitgestoken naar huurders van particuliere en corporatiewoningen. Hoewel in dit krantenbericht wordt gesproken van een maximale huurverhoging van inflatie + 1% geldt voor de Almelose huurders van Beter Wonen en St. Josepf dat deze corporaties hebben afgesproken de huren niet verder te verhogen dan met het inflatiepercentage. De SHBW blijft zich onverkort inspannen voor huurverlaging. Daarvoor zou (een deel van) het geld kunnen worden gebruikt dat de corporaties overhouden als de verhuurdersheffing (een speciale belasting voor corporaties - dus voor huurders van sociale woningen) wordt afgeschaft. Die afschaffing zal ongetwijfeld ter sprake komen bij de vorming van het volgende kabinet.

Overigens hecht de SHBW aan een financieel gezonde corporatie Beter Wonen. Dat is tenslotte ook in het belang van alle huurders.

Tubantia, Den Haag

Onder flinke politieke druk heeft het kabinet besloten om de huurstijgingen in Nederland in te perken: de huren mogen met niet meer dan 1 procent stijgen bovenop de inflatie. Dit geldt voor zowel sociale huur als de vrije sector.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks wilden dat de huren niet te hard zouden stijgen. De coalitie gaat daar nu in mee, omdat het zonder de linkse steun geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer voor de woonbegroting van het kabinet. PvdA en GroenLinks geven nu wél hun goedkeuring. Het is voor het eerst dat het kabinet huurstijgingen in de vrije sector aan banden legt. Tot nu toe mochten particuliere verhuurders zelf de jaarlijkse huurverhoging bepalen. Huren voor mensen met middeninkomens konden daardoor extra hard stijgen, terwijl veel van hen niet in aanmerking komen voor een koophuis.

Eerder wilde het kabinet de huurstijging beperken tot 2,5 procent bovenop de inflatie. Daar komt minister Kajsa Ollongren (Wonen) nu op terug. ,,Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen, de huidige onzekere tijd benadrukt dat nog eens extra’’, zegt de minister. In de politieke deal met PvdA en GroenLinks is ook afgesproken dat de inkomensgrens voor alleenstaanden - om in aanmerking te komen voor een huurwoning - niet omlaag gaat. Dat was Ollongren eerst wel van plan. Daardoor houdt een grote groep alleenstaanden toch recht op een sociaal huurhuis. Verder komt er op aandringen van de linkse partijen een ‘volkhuisvestingsfonds’. Daarin zit 450 miljoen euro. Met dat geld kunnen gemeenten grote aantallen woningen verduurzamen. Alleen gemeenten met ‘kwetsbare gebieden’ kunnen subsidie krijgen.

De linkse partijen zijn er niet in geslaagd om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. PvdA en GroenLinks gruwen van die miljardenbelasting voor woningcorporaties omdat de corporaties daardoor te weinig huizen zouden bouwen.