Beste huurders van Beter Wonen,

Het bestuur van de huurdersorganisatie SHBW is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden: Marlies Harzevoort en Herbert Meijran.

Het bestuur van uw huurdersorganisatie SHBW,
- Wout Moelard, secretaris
- Mirjam de Groot, penningmeester
- Marlies Harzevoort, bestuurslid
- Herbert Meijran, bestuurslid
- ondergetekende,
wenst u allemaal – beperkingen of niet – fijne kerstdagen, een veilige jaarwisseling (zonder vuurwerk?) en een heel gezond 2021. Laten we er ondanks de corona-pandemie toch maar gezellige dagen van maken!

Corona betekent voor veel mensen geldproblemen omdat ze hun werk niet of minder kunnen doen. In overleg met Beter Wonen heeft het bestuur van de SHBW er zijn voorkeur voor uitgesproken om in voorkomende gevallen ‘hulp op maat’ te bieden. Niemand zal als gevolg van corona zijn huis worden uitgezet, is het uitgangspunt.

Woonlasten – vooral verlaging - blijft een vast punt van onze aandacht. Maar daarnaast moeten we voor ogen houden dat Beter Wonen niet zó maar huren kan verlagen: de overheid heeft de woningcorporaties verplichtingen opgelegd zoals verduurzaming van woningen en dat kost handenvol geld. En alle corporaties staan onder scherp toezicht van ‘Den Haag’ dus uitstellen of vertragen is er niet bij. Daarnaast betalen corporaties een bijzondere belasting (en dus eigenlijk u, want huurders zijn hun enige bron van inkomsten), de zgn. ‘verhuurderheffing’. Dat kost Beter Wonen zo’n 2,5 maand huuropbrengst! Corporaties en hun landelijke organisatie Aedes en huurdersorganisaties, verenigd in De Woonbond, voeren al lange tijd strijd om die belasting af te schaffen, zodat er weer financiële ruimte ontstaat. U hoeft niet te raden waar volgens de SHBW die ruimte aan besteed zou moeten worden. In 2021 zijn er weer Kamerverkiezingen, en dus nieuwe kansen!

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen zijn twee speerpunten van het beleid van het SHBW-bestuur. We blijven daarop hameren in het regelmatige overleg met Beter Wonen,  St. Joseph Almelo en de Gemeente Almelo, samen met de Huurders Advies Raad van St. Joseph. Maar tegelijkertijd hebben we een open oog voor de financiële positie van de corporaties, want als uw dak lekt, wilt u wel dat dat direct wordt hersteld.

De coronatijd heeft nóg iets pijnlijks aan het licht gebracht: het probleem van de vereenzaming. Veel mensen – vooral ouderen – komen nauwelijks nog buiten, krijgen misschien eens per dag een paar minuten een zorgmedewerkster over de vloer, en verder moeten ze de dag maar zien door te komen. SHBW en HAR hebben ‘vereenzaming’ dan ook prominent op de agenda van 2021 gezet, en de corporaties en gemeente  hebben al laten weten klaar te staan voor gezamenlijk overleg over nieuwe woonvormen. Die moeten  mogelijk maken dat eenzame huurders gemakkelijk en naar believen in contact kunnen blijven met andere mensen. Ook dit ‘virus van de eenzaamheid’, zoals koning Willem Alexander het dit jaar noemde, moet en zál met kracht worden aangepakt.

Stichting Huurdersplatform Beter Wonen

Wim van der Elst, voorzitter