Welke huurders komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?

Alleen huurders met een kale (netto) huur tussen 633,25 en 752,33 euro komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging én alleen als hun inkomen lager is dan een bepaalde grens.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

De wet verplicht corporaties om bij de Belastingdienst te controleren welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Huurders die na 2019 te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf bij de corporatie een eenmalige huurverlaging aanvragen. Deze inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van aanvragen.

Moeten huurders de eenmalige huurverlaging zelf aanvragen?

  • Heeft een huurder in 2019 een laag inkomen? Dan hoeft een huurder niks te doen. Beter Wonen doet uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging.
  • Heeft een huurder de afgelopen zes maanden een laag inkomen? Dan moet een huurder een aanvraag doen. Bij deze aanvraag vragen we om meer informatie over het huishouden en inkomen.

Waar moeten huurders aan denken als ze zelf huurverlaging aanvragen?

Willen huurders zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag;
  • Het inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor deze huurder (zie onderstaand schema);
  • De kale huur (netto huur) van de woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).

Let op: het bedrag dat een huurder maandelijks aan Beter Wonen betaalt, kan hoger zijn dan de kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht aan Beter Wonen. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die een huurder mogelijk betaalt als ze in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die een huurder betaalt voor het gebruik van de woonruimte.

Welke gegevens moet de huurder aanleveren als zij zelf huurverlaging aanvraagt?

Als een huurder zelf een huurverlaging aanvraagt, moet zij enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van een huurder nodig:

  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling;
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Een huurder kan zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of een huurder recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Een huurder moet in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag. Op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging.

Meer informatie

Meer informatie over de wet eenmalige huurverlaging staat op de website van Beter Wonen; www.beterwonen.nl en op de website van de Woonbond; www.woonbond.nl. Huurders die een verzoek willen indienen en hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, via 0546 -546 464.huurverlaging 2021