Als er één ding is dat we in het corona-tijdperk hebben geleerd, dan is het dat vereenzaming een enorm probleem is geworden. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat heel veel (oudere) mensen ook zonder overheidsmaatregelen soms dagenlang alleen zijn, met hooguit een heel kort bezoek van een zorgmedewerkster die steunkousen aantrekt en medicijnen geeft.

De SHBW en de HAR van St. Jozef hebben het probleem dan ook stevig op de agenda gezet. Daar is een plan uit voortgekomen voor een alternatieve woonvorm dat dit jaar onderwerp van gesprek is tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De komende maanden moet blijken of het voorstel levensvatbaar is.

Waar we naar toe willen koersen is een woonvorm waar oudere en jongere mensen samen onder één dak wonen. De jongere mensen huren hun woning tegen een lagere prijs, in ruil voor het beschikbaar stellen van vrije tijd voor hun oudere medebewoners. “Omzien naar” is daarbij het sleutelwoord – geen ‘zorg verlenen’, want dat is voorbehouden aan de professionele zorgorganisaties. Het gaat om boodschapjes doen, een klusje in huis, uitleggen hoe een iPad of zo werkt. Contacten onderhouden, belangstelling hebben en tonen, geen herrie maar reuring brengen. Wat leven in de brouwerij. 

De zorgorganisaties spelen ook een rol in het project. Veel van de zorgmedewerksters brengen naar eigen zeggen de helft van hun werktijd door met het reizen van de ene naar de andere patiënt. Een waanzinnige verspilling van tijd en geld! In ons project ‘Oud en Jong onder één dak’ is er in het complex dan ook een ruimte voor een zorgorganisatie waar een medewerkster het complex onder haar hoede heeft. Efficiënt en veel goedkoper dan nu.

Zonder hulp van de rijksoverheid zal dat allemaal niet betaald kunnen worden. Er wordt – geloof het of niet – thans gewerkt aan de formatie van een nieuw kabinet. Dat is hét moment om ‘de politiek’ ertoe te brengen de ‘tijdelijke’ verhuurderheffing af te schaffen. Dat is een bijzondere belasting voor corporaties (die wordt opgebracht door de huurders van sociale huurwoningen!), ter grootte van zo’n drie maanden huuropbrengst. Als we dat bedrag kunnen inzetten voor projecten als ‘Jong en Oud’ dan heeft dat alleen maar voordelen:

  1. Er worden huizen gebouwd (dringend nodig);
  2. Er komen huizen beschikbaar (oudere mensen gaan verhuizen)
  3. Het ‘virus van de eenzaamheid’ (zoals koning Willem Alexander het noemde) wordt aangepakt;
  4. De zorg wordt efficiënter en goedkoper.

Op 21 september begint het gesprek tussen Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties over de zgn. Prestatieovereenkomst 2022 en verder. Daarin spreken de partijen af wat er volgend jaar en de jaren daarna gaat gebeuren in de volkshuisvesting. De grote zorgpartijen in Almelo hebben al laten weten sympathiek tegenover het project ‘Jong en Oud’ te staan. Er zal volgend jaar waarschijnlijk nog niet gebouwd worden, maar we staan aan het begin van beweging in die richting.

En nu doordouwen!

St. Huurdersplatform Beter Wonen

Wim van der Elst, voorzitter