Artikel in de TC Tubantia, 20 december 2017:

armoede huurtoeslag minder

Miinster Ollongren roept iedereen op om melding te maken van onterecht betaalde bemiddelingskosten voro het vinden van een woning. 

Meer informatie vindt u HIER

U kunt op de website van de Woonbond ook checken of u in aanmerking komt voor terugvordering van de betaalde kosten.

Lees HIER een aantal tips van de Consumentenbond over het besparen van energie.

 

De Almelose huurdersorganisaties Stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW) en Huurders Advies Raad (HAR) van St. Joseph Almelo nemen met kracht afstand van het automatisme waarmee de woningbouwcorporaties jaarlijks uitgaan van een verhoging van de huren. Beide voorzitters van de organisaties lieten daar geen misverstand over bestaan bij de ondertekening van de zgn. Prestatieovereenkomst 2018 met de Gemeente Almelo en de beide corporaties.

Wim van der Elst (SHBW): "Op z’n minst zal van de corporaties een stevige argumentatie worden gevraagd. Huurdersorganisaties kijken verder dan alleen naar huren – ook kosten van energie en gemeentelijke heffingen dragen bij aan de woonlasten. Als die kosten stijgen, hebben huurders al een deel van de inflatie betaald – dat nóg een keer in een huurverhoging betalen is teveel voor mensen met de smalste beurs".

Harm Nieboer (HAR) wees er op dat "huurprijzen mede worden bepaald door de toegekende WOZ-waarde. Met dat instrument kan de Gemeente wel eens inzetten op verlaging daarvan voor sociale huurwoningen. Voor politieke partijen is dat een fraaie verkiezingsbelofte, die dan wél moet worden waargemaakt,” aldus de HAR-voorzitter.

geld in portomonnee 1024x513

Het bestuur van de stichting Huurdersplatform Beter Wonen SHBW dringt er bij de directie van de woningbouwcorporatie Beter Wonen op aan snel met blijvende oplossingen te komen voor het vochtprobleem waar veel huurders al lange tijd mee kampen. Niet alleen in de Mennistenhoek, maar ook elders hebben huurders te maken met optrekkend vocht en schimmelvorming in hun woning.

Veel huurders krijgen het advies goed te stoken en te ventileren, maar dat verklaart lang niet altijd waar het overmatige vocht vandaan komt. Het is goed dat een onafhankelijk adviesbureau nu onderzoek gaat doen naar de herkomst. Tegels en parket vervangen of opnieuw schilderen nemen de oorzaak tenslotte niet weg, aldus de SHBW, die het vochtprobleem volgende week opnieuw zal aankaarten bij de directie van Beter Wonen. Het bestuur van de SHBW gaat er daarbij voorlopig van uit dat het vochtprobleem, gelet op de omvang ervan, niet alleen aan het woongedrag van de huurders kan liggen.

Bestuur stichting Huurdersplatform Beter Wonen

Op de website van de Woonbond verscheen een artikel over de betaalbaarheid van vrije sector-woningen voor middeninkomens. Lees HIER het artikel.

 Uitgebreidere informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving vindt u HIER.

Het CBS meldt, op basis van een analyse van een groot woononderzoek, dat huurders minder tevreden zijn over hun woning dan huiseigenaren. Huurders met hogere woonlasten zijn vaker tevreden over hun woning dan mensen met een lage huur. Kijk op de site van het CBS voor het hele artikel.

 

Het nieuwe kabinet heeft plannen om huurders een korting te verlenen op de huurdersheffing. Maar deze korting levert gemiddeld 50 euro per huurder op. Een schijntje, vindt de Woonbond. Lees op hun website het hele artikel.

Dit artikel verscheen op 28 september in TC Tubantia.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Almelo gaat op de schop. Hiermee moet de dienstverlening worden verbeterd.

Wooncorporaties bieden vaker hun vrijgekomen woningen aan voor een lagere huurprijs.

Lees verder op de website van De Woonbond.

Dit artikel verscheen op 14 augustus 2017 in TC Tubantia.

 Twente vervult een voortrekkersrol als het gaat om hergebruik van materialen en innoatieve bouwmethodes.

Dit artikel heeft op 5 september 2017 in TC Tubantia gestaan.

De huurdersvereniging Tubbergen wil dat de huren die boven het maximum liggen, omlaag gaan.

Enige tijd geleden zijn de twee huurdersverenigingen van Haag Wonen gefuseerd. Dit is een succesvol verlopen traject geweest. Klik op de onderstaande link: 
De succesvolle samengang van twee huurdersverenigingen