De huurdersorganisatie Huurdersplatform Beter Wonen SHBW is teleurgesteld in de aandacht die politieke partijen in de Gemeenteraad hebben voor de positie van huurders. Met ca. 12.000 sociale huurwoningen vertegenwoordigen huurders ongeveer een derde van de Almelose bevolking. Niettemin blijkt iets meer dan de helft van de partijen in de raad in meer of mindere mate over de positie van huurders te hebben nagedacht.

De SHBW voert samen met de Huurders Advies Raad van St. Josef Almelo een beleid gericht op huurverlaging, duurzaamheid, wonen met zorg en verhoging van leefbaarheid. De politieke partijen in de Gemeenteraad zijn gevraagd naar hun standpunten over deze onderwerpen.

De partijen die hebben gereageerd zijn (in alfabetische volgorde): Almelo Centraal, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lokaal Almelo Samen, PVA en VVD. Van de andere partijen in de raad is geen reactie ontvangen.

De SHBW wilde weten:

1. Betaalbaarheid? Is het logisch dat huren standaard elk jaar worden verhoogd? Of is dit gewoon een vastgeroest mechanisme? Wordt het in een periode van goed nadenken over kosten niet eens tijd om te kijken waaróm elk jaar de huur standaard met de inflatie + een percentage wordt verhoogd? De stijgende kosten van gas, water, licht zijn ten slotte al direct voelbaar in de portemonnee van huurders. Het is daarnaast een niet uit te leggen automatisme dat de huurprijzen mogen worden verhoogd met ‘inflatie + 1% ‘ of meer. Niemand kan vertellen waar dat extra percentage voor nodig is, maar toch zit dat elke keer in de verhoging.

2. Hoe veilig en prettig wonen is het in de wijken in Almelo? Wat doen de corporaties en gemeente aan de leefbaarheid: in hoeverre heeft u in beeld wat de burgers in Almelo willen, in hoeverre wordt overlast door bijvoorbeeld drugs samen met de corporaties aangepakt? En, een steeds groter wordende uitdaging: doelgroepen met specifieke wensen of faciliteiten blijven steeds vaker in een woonwijk wonen. Denk aan ouderen, voor wie de woning moet worden aangepast, of aan mensen met een psychisch probleem.

3. Duurzaamheid: er ligt een grote uitdaging richting 2050. De hele woningvoorraad in Nederland moet dan energieneutraal zijn volgens het Parijs-akkoord. De woningbouwcorporaties maken plannen om dat in fasen te realiseren, maar in hoeverre staat dit onderwerp bij u op de politieke agenda? Helpt u woningbezitters om de doelen te bereiken, en trekt u samen met corporaties op om in wijken waar zowel huur- als koopwoningen staan, dit voor iedereen haalbaar te maken?

4. Wonen met zorg: zoals ook al aangehaald onder Leefbaarheid vraagt wonen steeds meer aandacht van zorgpartners. Er wordt van mensen gevraagd om steeds langer in hun woning te blijven wonen. Het idee dat iemand standaard na z’n 65ste in een bejaardenhuis gaat wonen, is ver achterhaald. Maar ouderen hebben wel vaak zorg en aanpassingen nodig. Maar ook andere deelnemers aan onze Almelose samenleving die psychische problemen hebben, ex-gedetineerd zijn, of inwoners met een niet-Westerse achtergrond: allemaal vragen ze hun eigen begeleiding en voorzieningen. Vaak wonen deze Almelo’ers in een sociale huurwoning: dat betekent dat zij afhankelijk zijn van de inzet en mogelijkheden van een corporatie. Hoe helpt u de corporaties in het bereiken van goed wonen met zorg?

Bij LEES VERDER treft u de reacties aan van de partijen die deze vragen hebben beantwoord. Het valt de SHBW tegen dat veel partijen de oplossing bij de landelijke politiek neerleggen, terwijl het ook een lokaal probleem is. Het gebrek aan denken in oplossingen is opvallend. Daarbij lijkt het belang van de huurdersdoelgroep geen prominente plek in te nemen bij de verkiezingen. Veel voorstellen worden algemeen gedaan, zonder de realisatie dat huurders hun eigen vraagstukken en problematiek hebben.

U heeft pasgeleden de nieuwe WOZ-waarde van uw woning ontvangen. De hoogte van de huur van uw woning wordt bepaald door een puntensysteem. Onderdeel van dit puntensysteem is de hoogte van de WOZ-waarde. Deze waarde bepaalt dus mede de hoogte van uw huur. Tot 6 weken na ontvangst van de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken tegen de hoogte hiervan.

Op de website van de Woonbond vindt u allerlei informatie over hoe de hoogte van de WOZ-waarde wordt bepaald en hoe u kunt bekijken of dit klopt voor uw woning. Als het niet klopt, kunt u bezwaar maken. Als het bezwaar succesvol is, telt de nieuwe WOZ-waarde mee in het puntensysteem voor de hoogte van de huur. Dit kan dus betekenen dat uw huur kan worden verlaagd.

Niet alle gemeenten sturen de WOZ-waarde per post toe. Op de website van de gemeente Almelo kunt u vinden wat de WOZ-waarde van uw woning is. U heeft hiervoor een DigID nodig. Ook kunt u op het stadhuis de WOZ-waarde opvragen. Hoe u dit doet, staat ook op de website.

 

Uit onderzoek van Platform 31 blijkt dat de vrije sector voor veel middeninkomens te duur is. Op de website van de Woonbond vindt u meer informatie. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar langdurige armoede. De uitgebreide resultaten van dit onderzoek vindt u HIER.

De Woonbond heeft de gegevens bekeken op huurniveau. dat artikel vindt u HIER.

armoede

Passend bij de nieuwe huisstijl die de SHBW sinds eind vorig jaar heeft, zijn er nu ook nieuwe folders. Elke nieuwe huurder ontvangt deze folder. Maar ook als u bij Beter Wonen komt, ligt de folder op de leestafel. En hij zal worden verspreid bij bijeenkomsten. We vertellen u kort wat we doen en hoe u ons kunt bereiken.

brochure SHBW

 

Tubantia, 12 januari 2018

grappig stripje Tubantia

 

Op de website van de Woonbond staat een uitgebreid artikel met daarin de wijzigingen die met ingang van 2018 gelden voor mensen die huren of willen gaan huren. 

Klik HIER voor het artikel.

Hebt u last van grondwateroverlast? Is er misschien een te hoge waterstand in uw kruipruimte? Meld dit dan bij de gemeente Almelo.

Dit kan door HIER te klikken.

Artikel in de TC Tubantia, 20 december 2017:

armoede huurtoeslag minder

Miinster Ollongren roept iedereen op om melding te maken van onterecht betaalde bemiddelingskosten voro het vinden van een woning. 

Meer informatie vindt u HIER

U kunt op de website van de Woonbond ook checken of u in aanmerking komt voor terugvordering van de betaalde kosten.

Lees HIER een aantal tips van de Consumentenbond over het besparen van energie.

 

Het CBS meldt, op basis van een analyse van een groot woononderzoek, dat huurders minder tevreden zijn over hun woning dan huiseigenaren. Huurders met hogere woonlasten zijn vaker tevreden over hun woning dan mensen met een lage huur. Kijk op de site van het CBS voor het hele artikel.

 

Het nieuwe kabinet heeft plannen om huurders een korting te verlenen op de huurdersheffing. Maar deze korting levert gemiddeld 50 euro per huurder op. Een schijntje, vindt de Woonbond. Lees op hun website het hele artikel.

Dit artikel verscheen op 28 september in TC Tubantia.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Almelo gaat op de schop. Hiermee moet de dienstverlening worden verbeterd.

Wooncorporaties bieden vaker hun vrijgekomen woningen aan voor een lagere huurprijs.

Lees verder op de website van De Woonbond.

Dit artikel verscheen op 14 augustus 2017 in TC Tubantia.

 Twente vervult een voortrekkersrol als het gaat om hergebruik van materialen en innoatieve bouwmethodes.