Wij ontvingen vandaag het bewijs dat bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zeker wat kan opleveren. Het is uiteraard geen garantie, maar wanneer uw bezwaar gegrond wordt geacht, is dit van invloed op de huurprijs, omdat de WOZ-waarde deel uitmaakt van de puntentelling die uw huurprijs bepaalt.

De Woonbond verklaart in een interessant artikel waar de woningbouwcorporaties de komende tijd tegenaan gaan lopen, door het beleid van de overheid. Dit verklaart mede waarom de SHBW akkoord is gegaan met de voorgestelde huurverhoging. Kijk HIER voor het gehele artikel.

Vorige week heeft u van Beter Wonen het voorstel huuraanpassing 2018 ontvangen. Bijgevoegd ziet u de reactie van de SHBW op dit voorstel:

20180418_akkoord_huuraanpassing_2018.pdf

Een van de punten die wij hebben aangegeven is dat wij een een actief beleid richting huurders willen, om te adviseren hoe woonlasen kunnen worden verlaagd. Daarover vindt u binnenkort meer informatie op deze site- bovenaan - onder de knop Woonlasten.

Binnenkort ontvangt u van Beter Wonen een huuraanpassingsvoorstel. Op de website van de Woonbond kunt u controleren of dit voorstel voldoet aan de wettelijke eisen. Voor mensen met een inkomen boven de €41.056,- gelden andere regels dan onder deze grens. U kunt met een hoog inkomen namelijk te maken krijgen met een inkomensafhankelijke verhoging. Maar, dit mag niet in alle gevallen.

Kijk HIER voor het gehele artikel op de website van de Woonbond.

Naast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Maar niet in alle gemeenten evenveel. Op de website van de Woonbond staan een aantal interessante links om te bekijken hoe het in uw gemeente is geregeld.

Kijk HIER voor alle informatie.

Huurders bouwen doorgaans minder nettovermogen op dan huishoudens met een koopwoning. Dit gaat ook op als de inkomens en de leeftijden vergelijkbaar zijn.

Er bestaan op het gebied van vermogen en schulden grote verschillen tussen huishoudens, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in een afgelopen donderdag gepubliceerd rapport. Een 60-jarige met een doorsnee inkomen en een eigen huis heeft gemiddeld een nettovermogen van 600.000 euro. Bij een 60-jarige huurder met een vergelijkbaar inkomen ligt het bedrag op 300.000 euro. De bedragen zijn inclusief pensioenvermogen.

Veel huurders zijn niet blij met hun woning. Dit blijkt uit onlangs gepresenteerd onderzoek, de ING Woonindex. Het hele artikel staat op de website van de NOS en vindt u HIER.

Linkse partijen willen het aantal sociale huurwoningen wettelijk regelen. Afgelopen zaterdag is hier een wetsvoorstel voor ingediend door GroenLinks, SP en de PvdA.

Het hele artikel vindt u HIER.

Het zijn goede tijden voor woningeigenaren en miljonairs. In lijn met de economische groei zagen zij hun vermogen afgelopen jaren fors toenemen. De financiële buffers van veel sociale huurders groeiden echter niet met de economie mee. Sterker: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer.

167.000 huishoudens konden zich in 2016 miljonair noemen.
Het aantal miljonairs stijgt weer. Ook met de minder vermogenden ging het doorgaans beter. Gemiddeld over alle huishoudens gerekend is het doorsnee vermogen ten opzichte van 2014 gestegen van bijna 17.000 euro tot ruim 22.000 euro in 2016. Belangrijke basis voor het groeiend vermogen is de eigen woning. Het zijn dan ook vooral de eigenaar bewoners die hun vermogen na jarenlange daling weer zien toenemen. Voor hen steeg het vermogen van 110.000 euro in 2014 naar ruim 124.000 in 2016 (zie cbs.nl)

Afgelopen zaterdag werd er in Kassa (VARA) aandacht besteed aan de hoogte van de WOZ-beschikking en hoe deze van invloed kan zijn op de hoogte van uw huur. Mocht u het idee hebben dat uw WOZ-waarde te hoog is, maak er dan op tijd bezwaar tegen en wellicht kan uw huurprijs naar beneden.  

Kijk HIER het item van Kassa.

De huurdersorganisatie Huurdersplatform Beter Wonen SHBW is teleurgesteld in de aandacht die politieke partijen in de Gemeenteraad hebben voor de positie van huurders. Met ca. 12.000 sociale huurwoningen vertegenwoordigen huurders ongeveer een derde van de Almelose bevolking. Niettemin blijkt iets meer dan de helft van de partijen in de raad in meer of mindere mate over de positie van huurders te hebben nagedacht.

De SHBW voert samen met de Huurders Advies Raad van St. Josef Almelo een beleid gericht op huurverlaging, duurzaamheid, wonen met zorg en verhoging van leefbaarheid. De politieke partijen in de Gemeenteraad zijn gevraagd naar hun standpunten over deze onderwerpen.

De partijen die hebben gereageerd zijn (in alfabetische volgorde): Almelo Centraal, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lokaal Almelo Samen, PVA en VVD. Van de andere partijen in de raad is geen reactie ontvangen.

De SHBW wilde weten:

1. Betaalbaarheid? Is het logisch dat huren standaard elk jaar worden verhoogd? Of is dit gewoon een vastgeroest mechanisme? Wordt het in een periode van goed nadenken over kosten niet eens tijd om te kijken waaróm elk jaar de huur standaard met de inflatie + een percentage wordt verhoogd? De stijgende kosten van gas, water, licht zijn ten slotte al direct voelbaar in de portemonnee van huurders. Het is daarnaast een niet uit te leggen automatisme dat de huurprijzen mogen worden verhoogd met ‘inflatie + 1% ‘ of meer. Niemand kan vertellen waar dat extra percentage voor nodig is, maar toch zit dat elke keer in de verhoging.

2. Hoe veilig en prettig wonen is het in de wijken in Almelo? Wat doen de corporaties en gemeente aan de leefbaarheid: in hoeverre heeft u in beeld wat de burgers in Almelo willen, in hoeverre wordt overlast door bijvoorbeeld drugs samen met de corporaties aangepakt? En, een steeds groter wordende uitdaging: doelgroepen met specifieke wensen of faciliteiten blijven steeds vaker in een woonwijk wonen. Denk aan ouderen, voor wie de woning moet worden aangepast, of aan mensen met een psychisch probleem.

3. Duurzaamheid: er ligt een grote uitdaging richting 2050. De hele woningvoorraad in Nederland moet dan energieneutraal zijn volgens het Parijs-akkoord. De woningbouwcorporaties maken plannen om dat in fasen te realiseren, maar in hoeverre staat dit onderwerp bij u op de politieke agenda? Helpt u woningbezitters om de doelen te bereiken, en trekt u samen met corporaties op om in wijken waar zowel huur- als koopwoningen staan, dit voor iedereen haalbaar te maken?

4. Wonen met zorg: zoals ook al aangehaald onder Leefbaarheid vraagt wonen steeds meer aandacht van zorgpartners. Er wordt van mensen gevraagd om steeds langer in hun woning te blijven wonen. Het idee dat iemand standaard na z’n 65ste in een bejaardenhuis gaat wonen, is ver achterhaald. Maar ouderen hebben wel vaak zorg en aanpassingen nodig. Maar ook andere deelnemers aan onze Almelose samenleving die psychische problemen hebben, ex-gedetineerd zijn, of inwoners met een niet-Westerse achtergrond: allemaal vragen ze hun eigen begeleiding en voorzieningen. Vaak wonen deze Almelo’ers in een sociale huurwoning: dat betekent dat zij afhankelijk zijn van de inzet en mogelijkheden van een corporatie. Hoe helpt u de corporaties in het bereiken van goed wonen met zorg?

Bij LEES VERDER treft u de reacties aan van de partijen die deze vragen hebben beantwoord. Het valt de SHBW tegen dat veel partijen de oplossing bij de landelijke politiek neerleggen, terwijl het ook een lokaal probleem is. Het gebrek aan denken in oplossingen is opvallend. Daarbij lijkt het belang van de huurdersdoelgroep geen prominente plek in te nemen bij de verkiezingen. Veel voorstellen worden algemeen gedaan, zonder de realisatie dat huurders hun eigen vraagstukken en problematiek hebben.

U heeft pasgeleden de nieuwe WOZ-waarde van uw woning ontvangen. De hoogte van de huur van uw woning wordt bepaald door een puntensysteem. Onderdeel van dit puntensysteem is de hoogte van de WOZ-waarde. Deze waarde bepaalt dus mede de hoogte van uw huur. Tot 6 weken na ontvangst van de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken tegen de hoogte hiervan.

Op de website van de Woonbond vindt u allerlei informatie over hoe de hoogte van de WOZ-waarde wordt bepaald en hoe u kunt bekijken of dit klopt voor uw woning. Als het niet klopt, kunt u bezwaar maken. Als het bezwaar succesvol is, telt de nieuwe WOZ-waarde mee in het puntensysteem voor de hoogte van de huur. Dit kan dus betekenen dat uw huur kan worden verlaagd.

Niet alle gemeenten sturen de WOZ-waarde per post toe. Op de website van de gemeente Almelo kunt u vinden wat de WOZ-waarde van uw woning is. U heeft hiervoor een DigID nodig. Ook kunt u op het stadhuis de WOZ-waarde opvragen. Hoe u dit doet, staat ook op de website.

 

Uit onderzoek van Platform 31 blijkt dat de vrije sector voor veel middeninkomens te duur is. Op de website van de Woonbond vindt u meer informatie. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar langdurige armoede. De uitgebreide resultaten van dit onderzoek vindt u HIER.

De Woonbond heeft de gegevens bekeken op huurniveau. dat artikel vindt u HIER.

armoede

Passend bij de nieuwe huisstijl die de SHBW sinds eind vorig jaar heeft, zijn er nu ook nieuwe folders. Elke nieuwe huurder ontvangt deze folder. Maar ook als u bij Beter Wonen komt, ligt de folder op de leestafel. En hij zal worden verspreid bij bijeenkomsten. We vertellen u kort wat we doen en hoe u ons kunt bereiken.

brochure SHBW

 

Tubantia, 12 januari 2018

grappig stripje Tubantia