De meeste huurders van energiezuinoge woningen, die sinds september 2016 een EPV (energie-prestatie-vergoeding) betalen, zijn tevreden over hun energierekening. Dit blijtk uit onderzoek van het Ministerie van BZK. Op de website van de Woonbond vindt u het volledige artikel.

De Telegraaf meldde dit weekend dat in 60% van de gevallen het een huurder geld heeft opgeleverd wanneer er werd geklaagd over de huur. Dit blijkt uit de cijfers in het jaarverslag van de Huurcommissie.

Het artikel in de  Telegraaf vindt u HIER.

Het jaarverslag van de Huurcommissie vindt u HIER.

 

Het AD meldt vandaag dat huren in de vrije sector steeds duurder wordt. Het is voor veel mensen met een middeninkomen steeds moeilijker om aan een geschikte huurwoning te komen.

Het artikel vindt u HIER.

Zowel de SHBW als de HAR (HuurdersAdviesRaad van Sint Joseph) hebben van zich laten horen met betrekking tot de voorgenomen huurverhogingen en de rol van de gemeente hierin, voor wat betreft de WOZ-waarde.

wientjes over huurders

Telegraaf 3 mei 2018

Vandaag in het Almeloos weekblad:

advertentie Almeloos Weekblad 17 mei 2018

Wij ontvingen vandaag het bewijs dat bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zeker wat kan opleveren. Het is uiteraard geen garantie, maar wanneer uw bezwaar gegrond wordt geacht, is dit van invloed op de huurprijs, omdat de WOZ-waarde deel uitmaakt van de puntentelling die uw huurprijs bepaalt.

De Woonbond verklaart in een interessant artikel waar de woningbouwcorporaties de komende tijd tegenaan gaan lopen, door het beleid van de overheid. Dit verklaart mede waarom de SHBW akkoord is gegaan met de voorgestelde huurverhoging. Kijk HIER voor het gehele artikel.

Vorige week heeft u van Beter Wonen het voorstel huuraanpassing 2018 ontvangen. Bijgevoegd ziet u de reactie van de SHBW op dit voorstel:

20180418_akkoord_huuraanpassing_2018.pdf

Een van de punten die wij hebben aangegeven is dat wij een een actief beleid richting huurders willen, om te adviseren hoe woonlasen kunnen worden verlaagd. Daarover vindt u binnenkort meer informatie op deze site- bovenaan - onder de knop Woonlasten.

Binnenkort ontvangt u van Beter Wonen een huuraanpassingsvoorstel. Op de website van de Woonbond kunt u controleren of dit voorstel voldoet aan de wettelijke eisen. Voor mensen met een inkomen boven de €41.056,- gelden andere regels dan onder deze grens. U kunt met een hoog inkomen namelijk te maken krijgen met een inkomensafhankelijke verhoging. Maar, dit mag niet in alle gevallen.

Kijk HIER voor het gehele artikel op de website van de Woonbond.

Naast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Maar niet in alle gemeenten evenveel. Op de website van de Woonbond staan een aantal interessante links om te bekijken hoe het in uw gemeente is geregeld.

Kijk HIER voor alle informatie.

Huurders bouwen doorgaans minder nettovermogen op dan huishoudens met een koopwoning. Dit gaat ook op als de inkomens en de leeftijden vergelijkbaar zijn.

Er bestaan op het gebied van vermogen en schulden grote verschillen tussen huishoudens, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in een afgelopen donderdag gepubliceerd rapport. Een 60-jarige met een doorsnee inkomen en een eigen huis heeft gemiddeld een nettovermogen van 600.000 euro. Bij een 60-jarige huurder met een vergelijkbaar inkomen ligt het bedrag op 300.000 euro. De bedragen zijn inclusief pensioenvermogen.

Veel huurders zijn niet blij met hun woning. Dit blijkt uit onlangs gepresenteerd onderzoek, de ING Woonindex. Het hele artikel staat op de website van de NOS en vindt u HIER.

Linkse partijen willen het aantal sociale huurwoningen wettelijk regelen. Afgelopen zaterdag is hier een wetsvoorstel voor ingediend door GroenLinks, SP en de PvdA.

Het hele artikel vindt u HIER.

Het zijn goede tijden voor woningeigenaren en miljonairs. In lijn met de economische groei zagen zij hun vermogen afgelopen jaren fors toenemen. De financiële buffers van veel sociale huurders groeiden echter niet met de economie mee. Sterker: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer.

167.000 huishoudens konden zich in 2016 miljonair noemen.
Het aantal miljonairs stijgt weer. Ook met de minder vermogenden ging het doorgaans beter. Gemiddeld over alle huishoudens gerekend is het doorsnee vermogen ten opzichte van 2014 gestegen van bijna 17.000 euro tot ruim 22.000 euro in 2016. Belangrijke basis voor het groeiend vermogen is de eigen woning. Het zijn dan ook vooral de eigenaar bewoners die hun vermogen na jarenlange daling weer zien toenemen. Voor hen steeg het vermogen van 110.000 euro in 2014 naar ruim 124.000 in 2016 (zie cbs.nl)

Afgelopen zaterdag werd er in Kassa (VARA) aandacht besteed aan de hoogte van de WOZ-beschikking en hoe deze van invloed kan zijn op de hoogte van uw huur. Mocht u het idee hebben dat uw WOZ-waarde te hoog is, maak er dan op tijd bezwaar tegen en wellicht kan uw huurprijs naar beneden.  

Kijk HIER het item van Kassa.